سيد مرتضي جوادپور

دکترای مهندسی مکانیک گرايش تبديل انرژي

تحصيلات

كارشناسي مهندسي مکانيک –سيالات با معدل 17.00

كارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش تبديل انرژي با معدل17.45

دکترای مهندسی مکانیک گرايش تبديل انرژي با معدل 18.96

استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه گناباد

پروژه هاي تحصيلي

تحليل جريان حول موشک به کمک نرم افزار فلوئنت (پروژه کارشناسي)

بهينه سازي ديفيوزر تونل باد مافوق صوت به کمک الگوريتم ژنتيک (پروژه کارشناسي ارشد)

بررسی عددی و تجربی جریان سوپرکاویتاسیون حول کاویتاتور و بهينه سازي پارامترهای تزریق در جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی با کمک الگوریتم ژنتیک دو تابعه(رساله دکتری)

سوابق پژوهشی(9 مقاله ISI ، 7مقاله ISC و بیش از 15 مقاله کنفرانسی)

1- ح. ابن الدین حمیدی، سید مرتضی جوادپور; “مقايسه نتايج عددي و تجربي براي يک مدل سيلندر با دماغه اجايو” دانشگاه باهنر کرمان، کنفرانس بين المللي ISME 2008،ایران، کرمان

2- سید مرتضی جوادپور، ح. ابن الدین حمیدی، ا. خراسانی نژاد; ” مطالعه عددي و تجربي جريان حول دماغه هاي مختلف با سرعتهاي مختلف يک پرتابه” دانشگاه صنعتی شریف، کنفرانس بین المللیISME2010، ايران، تهران

3- سید مرتضی جوادپور، س. فراهت، ح. ابن الدین حمیدی; ” اثر جدايش جريان بر روي عملكرد ديفيوزرهاي تونل باد مافوق صوت و مادون صوت ” دانشگاه علوم وتحقیقات،کنفرانس 0AERO201 ،ايران ، تهران

4- سید مرتضی جوادپور، س. فراهت، ح. ابن الدین حمیدی; ” اثر زاويه نصب ديفيوزر بر روي عملكرد ديفيوزرهاي تونل باد مافوق صوت و مادون صوت ” دانشگاه صنعتی شریف، کنفرانس بین المللیISME2010، ايران، تهران

5-E.Khorasani Nejad, Seyyed Morteza Javadpour; ” Turboshaft Engines Performance Optimization Using Multi-Objective    Genetic Algoritm” 7th International Conference on heat transfer ,Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2010,Antalya, Turkey.

6- S.Morteza Javadpour,S.Farahat,H.Ebnodin Hamidi; “GEOMETRIC INFLUENCE ON  GENERATION OF SEPARATED FLOWS” 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics Conference, 2010,Shiraz University, Iran.

7- سید مرتضی جوادپور، ع. مدح فریمانی، ک. مبيني، م. عليگودرز ” مطالعه و بررسی عددی اثر نوع شبکه گرمایش از کف بر روی شرایط آسایش انسان ” همايش منطقه­ای مهندسي مكانيك، ایران، 2011RCME ، ایران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

8- سید مرتضی جوادپور، ح. فرخزاديان، م. عليگودرز، ک. مبيني  ” مطالعه عددی جدایش جریان حول توربين باد و اثر آن بر روی راندمان” همايش منطقه­ای مهندسي مكانيك، ایران، 2011RCME ، ایران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

9- ع. مدح فریمانی، ک. مبيني، م. عليگودرز، سید مرتضی جوادپور  ” مطالعه و بررسی عددی اثر نوع شبکه گرمایش از کف بر روی شرایط آسایش انسان ” همايش ملی فناوری های نوین در صنعت ساختمان، ایران، 2011MUHD، ایران، مشهد

10- سيد مرتضي جوادپور، س. فراهت، ح. ابن الدين حميدي “ بهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت به کمک الگوریتم ژنتیک با مدل اغتشاش ” مجله علمی پژوهشی مدل سازی، سال 10، شماره 28، بهار 1391

11- سيد مرتضي جوادپور ” مقایسه و مطالعه عددی توزیع دما و مصرف انرژی درسیستم های  گرمایش از کف و متمرکز” ، اولين کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 2011، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امبیرکبیر.

12-م. سالاری، س. فراهت، سيد مرتضي جوادپور  “مطالعه تجربی و عددی مشخصه های ابرکاواک ایجاد شده پشت کاواک سازهای مخروطی ” مجله علمی پژوهشی مدرس، دوره 13، شماره 13، 1392

13- R. Maryami, M. H. Shafiei Mayam, S. Farahat, M. JavadPour., ” Numerical study of drag reduction using micro bubbles in a vertical Couette-Taylor system” 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, 2011,Kish, Iran.

14- سید مرتضی جوادپور، س. فراهت “مطالعه و بررسی آنالیز حساسیت بهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت” یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضاي ايران،IAS2012، ایران، تهران، دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری.

16- س. فراهت، سید مرتضی جوادپور، م. احمدی” تاثیر پارامترهای هندسی و جریانی بر روی کاهش درگ در جریان تیلور-کوئت ” چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، FD2012 ،ایران، بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند.

17- ر. مریمی، سید مرتضی جوادپور، س. فراهت، ر. شفیعی” کاهش درگ اصطکاکی بوسیله ی تزریق حباب های هوا در یک سیستم تیلور- کوئت عمودی و در جریان آشفته ” مجله علمی پژوهشی مدرس، دوره 14، شماره 2، 1393.

18- ر. مریمی، ، س. فراهت، سید مرتضی جوادپور، ر. شفیعی “بررسی کاهش اتلاف هد حبابی در جریان تیلور-کوئت آشفته” مجله علمی پژوهشی مدرس (تحت بازنگری)

19-  سید مرتضی جوادپور, بهمن رحمتی, احسان خراسانی نژاد, رضا مریمی “بهینه‌سازی چند هدفی دماغه اجایو یک پرتابه ازمنظر ضریب پسا و سطح مقطع راداری با استفاده از الگوریتم NSGA-II” مجله علمی پژوهشی رادار (تحت داوری)

20- مریمی، شفیعی، سید مرتضی جوادپور، فراهت.، “بررسی عددی کاهش اتلاف انرژی در یک سیستم تیلور-کوئت عمودی توسط تزریق حباب” بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012، ایران، شیراز، دانشگاه شیراز

21- احمدی، سعید فراهت، سید مرتضی جوادپوربررسی عددی تاثیر شکل هندسه دوار بر ضریب اصطکاک پوسته‌ای در جریان‌های تیلور-کوئت” بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013، ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

22ا. محمدی، س.فراهت، ع. حسین نژاد، سید مرتضی جوادپور ” بررسی عددی انتقال حرارت جابجائی جریان نانوسیال در یک لوله پر شده با محیط متخلخل” دانشگاه شهید چمران اهواز، کنفرانس بين المللي ISME 2014، ایران، اهواز

23- رضا مریمی، سید مرتضی جوادپور، سعيد فراهت ، محمد حسين شفيعي ميام، ” بررسی تجربی اثر جريان محوري روي كاهش درگ ميكروحبابي در يك سيستم تيلور-كوئت ” مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر

24- E. Khorasani Nejad, H. Choopan, S. Morteza Javadpour, “Exergoeconomic Multiobjective Optimization of A Cogeneration Plant System Using Evolutionary Algorithm”, American Journal of Advanced Scientific Research, volume.1, Issue. 5,2012.

رضا مریمی، سید مرتضی جوادپور، سعيد فراهت ، محمد حسين شفيعي ميام، “کاهش درگ اصطکاکی بوسیله ی میکروحباب های هوا در یک سیستم تیلور- کوئت عمودی و در جریان آشفته” مجله مکانیک مدرس، دوره 14، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 113-122

23- E. Khorasani Nejad, H. Choopan, S. Morteza Javadpour, “Exergoeconomic Multiobjective Optimization of A Cogeneration Plant System Using Evolutionary Algorithm”, American Journal of Advanced Scientific Research, volume.1, Issue. 5,2012.

24- احمدی، سعید فراهت، سید مرتضی جوادپوربررسی عددی تاثیر شکل هندسه دوار بر ضریب اصطکاک پوسته‌ای در جریان‌های تیلور-کوئت” بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013، ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

25- رضا مریمی، سید مرتضی جوادپور، سعيد فراهت ، محمد حسين شفيعي ميام، ” بررسی تجربی اثر جريان محوري روي كاهش درگ ميكروحبابي در يك سيستم تيلور-كوئت ” مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر

26- محمود سالاری، سید مرتضی جوادپور، سعيد فراهت ” مطالعه تجربی و عددی مشخصه های سوپرکاویتی ایجاد شده پشت کاویتاتورهای مخروطی” مجله علمی-پژوهشی مدرس – دوره 13، شماره 13- فوق العاده، اسفند 1392، صفحه 226-236

27- سيد مرتضی جوادپور، سعید فراهت، حسام الدین ابن الدین ”  بهینه سازی یک دیفیوزر تونل باد مافوق صوت با دیواره های انعطاف پذیر با کمک الگوریتم ژنتیک” مجله مدل سازی در مهندسی سمنان، دوره 10، شماره 28 – ( 3-1391 )

28- R. Maryami, S. Farahat, S. M. Javadpour ” The Effect of Small Bubbles on Resistance Reduction of Water Flow in Co-axial Cylinders with an Inner Rotating Cylinder”, Journal of the Institution of Engineers (India): Series C, 96(2):193–204, 2015.

29- M. Ahmadi, S. Farahat, S. M.  Javadpour., “ Effect Injection of Air Bubbles on Reduction Drag in Taylor-Couette Flows” 3th Conference of Separation Science and Engineering-CSSE2012, 2012, Sistan & Baluchestan University,Zahedan , Iran.

 30- ر. مریمی، م. شفیعی، م.جوادپور، س. فراهت “بررسی عددی کاهش اتلاف انرژی در یک سیستم تیلور کوئت عمودی توسط تزریق میکروحباب” – دانشگاه سیستان و بلوچستان، اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ، ایران، زاهدان

31- سیدمرتضی جوادپور، سعید فراهت، حسین عجم، محمود سالاری، علیرضا حسین نژاد ” مطالعه تجربی و عددی پارامترهای سوپرکاویتاسیون مصنوعی حول ‌کاواک‌زا 30 درجه”  مجله مکانیک سازه ها و شاره ها ، پذیرفته شده برای انتشار

32- سیدمرتضی جوادپور، سعید فراهت، حسین عجم، محمود سالاری، علیرضا حسین نژاد ” طالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر روی جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی” مجله مدل سازی در مهندسی سمنان، پذیرفته شده برای انتشار

33-S. Morteza Javadpour, Said Farahat, Hossein Ajam, Mahmoud Salari, Alireza Hossein Nezhad “An experimental and numerical study of supercavitation flow around axisymmetric cone cavitators” JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS,  54, 3, pp. 795-810, Warsaw 2016

34- S. Morteza Javadpour, Said Farahat, Hossein Ajam, Mahmoud Salari, Alireza Hossein Nezhad ” Experimental and Numerical Study of Ventilated Supercavitation around a Cone Cavitator” ” Heat and Mass Transfer, accepet for publication.

 1. رضا مریمی، سعید فراهت، سید مرتضی جوادپور، “بررسی تجربی کاهش اتلاف هد به‌وسیله‌ی حباب‌های هوا در جریان تیلور-کوئت آشفته” مجله علمی پژوهشی سازه و شاره، پذیرش برای چاپ

 

فعاليتهاي تحقيقاتي

فعاليت در مرکز تحقيقات آيروديناميک تونل باد قدر – سال 1386 تا کنون

فعاليت در دفتر پژوهش نيروگاه مشهد – سال 1386-1386

فعاليت در موسسه مشاوره علمي منظومه علوم توس (شماره ثبت 1794 )- سال 1387 تا کنون

همکاری با دفتر امور نخبگان منطقه شرق کشور (شهید فهمیده)- سال 1388 تا 1389

همکاری با پژوهشکده دریایی دانشگاه امام حسین(ع) – سال 1391 تا کنون

پروژه هاي تحقيقاتي

بهينه سازي دماغه پرتابه از لحاظ سطح مقطع راداري و ضريب پسا به کمک الگوريتم ژنتيک( در حال اجرا)

تحلیل تجربی جریان مافوق صوت حول یک بدنه با دماغه اجایو و مقایسه آن با نتایج عددی و تئوری (اتمام)

بهینه سازی دیفیوزر تونل باد مافوق صوت مرکز قدر با الگوریتم ژنتیک(اتمام)

بررسی عددی و تجربی جریان سوپرکاویتاسیون حول کاویتاتور و بهینه سازی پارامترهای موثر (در حال اجرا)

سوابق علمي

دانشجوي برگزيده سال دردانشکده هاي علوم و مهندسي و IT در جشن فارغ التحصيلي

داور هشتمين و نهمین جشنواره آثار علمي ممتازين ، مبتكرين و مخترعين بسيجي خراسان رضوي

کسب رتبه دوم مهندسي مکانيک سيالات در دانشگاه

کسب رتبه دوم درمیان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

کسب رتبه اول در میان فارغ التحصیلان دکتری

عضو نظام مهندسی استان خراسان رضوی

عضو انجمن علمی مهندسی مکانیک ایران

عضو انجمن علمی مهندسی هوافضای ایران

پایه دو طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی از وزارت مسکن و شهرسازی

دارای مجوز تدریس از دانشگاه جامع علمی-کاربردی(کد مدرس 902003747)

داور کمیته مکانیک سازمان بسیج علمی پژوهشی- امور مخترعین و ثبت اختراع

داور همایش های بین المللی SHUSER 2013 و 7thSASTech و BEIAC 2013

داور مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

 تدريس (بیش از 8 سال سابقه و تدریس 22 درس مختلف)

مدرس دروس استاتيک، مکانيک سيالات ، انتقال حرارت  در موسسات خصوصي (مدرسان شريف و….)

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مدرس درس ترمودینامیک، سیالات، انتقال حرارت، آیرودینامیک  و  تاسیسات در  مراکز علمی کاربردی شهرداری مشهد، صنعت هوانوردی، تصمیم یار توس( 88 تا کنون)

مدرس درس تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات ساختمان، استاتیک و… در موسسه غیرانتفاعی خاوران و دانشگاه خیام( 89- تا کنون)

مدرس دانشگاه پیام نور مشهد( 91- تا کنون)

مدرس دانشگاه فنی حرفه ای (92- تاکنون)

استاد راهنما 35 پروژه کارشناسی مکانیک

سوابق اجرايي

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تصمیم یار توس

دبير كميته علمي هشتمين جشنواره آثار علمي ممتازين ، مبتكرين و مخترعين بسيجي خراسان رضوي

مهندس تاسيسات شرکت راه و ساختمان فراسوي شرق (89-89)

مشاور و طراح تاسيسات شرکت مشاور معماري و شهرسازي آبارطرح (89-91)

مشاور و طراح تاسيسات شرکت مشاور معماري و شهرسازي طرح آوران (91-91)

مدیر گروه مکانیک خودرو مرکز علمی کاربردی تصمیم یار توس (91- 93)

بازرس و عضو هیئت مدیره مرکز علمی کاربردی تصمیم یار توس (91- 93)

مشاور و طراح تاسيسات شرکت مشاور تهران شمس(91-ادامه)

عضو هسته تخصصی (رشته مکانیک) گزینش وزارت نفت منطقه شرق(90 – ادامه)

مدیر حلقه های علمی بسیج اساتید استان حراسان رضوی

ریاست هیئت مدیره مرکز رشد نانو فناوران سپهر شرق(در حال تبدیل به شرکت دانش بنیان)

مشاور بازاریابی شرکت فرایند فرمان مشهد

مشاور فنی شرکت آوا صنعت اترک

معاونت منابع انسانی بسیح اساتید مراکز غیرانتفاعی مشهد

مدیر مالی نانو فناوران سپهر شرق

سرتیم مکانیک شرکت زیست پردازش آریا

تاليفات

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ویژه مهندسی عمران، معماری و ساختمان  (در حال ویرایش نهایی)

 نرم افزار

مسلط به نرم افزار نخصصي مكانيك Fluent

مسلط به نرم افزار نخصصي مكانيك Gambit

مسلط به نرم افزار نخصصي مكانيك Pipnig System Fluid Flow

مسلط به نرم افزار نخصصي مكانيك Mechanical Desktop

مسلط به نرم افزار نخصصي مكانيك  Tecplot

مسلط به نرم افزار نخصصي مكانيك  Carrier

مسلط به نرم افزار برنامه نويسي Fortran

مسلط به نرم افزار برنامه نويسي   Visual Basic

آشنايي با نرم افزار برنامه نويسي Matlab

مسلط به نرم افزارهاي عمومي Office

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir