بررسی تاب آوری و ریسک پذیری شبکه آب شهری در برابر آلودگی های عمدی و غیر عمدی

به دلیل احتیاج مبرم به آب در تمامی بخش های جوامع صنعتی و یا در حال توسعه، تأسیسات تأمین و انتقال آب، اهداف مناسبی برای حملات تروریستی به شمار می­روند. با توجه به اینکه حتی وقفه­ ای کوتاه مدت در انجام عملیات آبرسانی و تأمین آب تأثیر زیادی بر فعالیت های روزمره در جامعه می­گذارد، آلوده نمودن عمدی منابع آب شهری، عواقب جبران ناپذیری در زمینه های سلامت عمومی و اقتصاد جامعه در پی خواهد داشت. متأسفانه اکثر مسئولین در بخش های کنترل بهداشت و سلامت عمومی در کشورمان آموزش های محدودی در زمینه تشخیص آلودگی های اتفاقی و یا عمدی در منابع آب و مقابله با شیوع بیماری های ناشی از آب چه به صورت طبیعی و چه به صورت عمدی، دیده­اند. به همین علت آمادگی بسیار کمی در دستگاه های مسئول برای مقابله با بیماری های ناشی از آب هنگام وقوع اتفاقات وجود دارد. از این روی این پژوهش اهدافی را در جهت مدیریت بحران های احتمالی دنبال می نماید که به شرح ذیل می باشد.

 • تعیین توان بالقوه ی شبکه در حذف عوامل میکروبی عامل یا غیر عامل.
 • تحلیل ریسک انتشار آلودگی عمدی یا غیر عمدی میکروبی در شبکه آبرسانی.
 • اولویت بندی پارامتر های موثر بر افزایش سطوح نا امنی در شبکه ی آبرسانی.
 • ارزیابی اثر ضدعفونی کننده بر تعدادی از عوامل بیماری زا ( با تاکید بر جنبه های بنیادی)
 • پهنه بندی زیر حوضه های زون A از نظر میزان ریسک پذیری با توجه به شاخص های امنیت شبکه.
 • ارائه ی راهکار های مدیریتی و اجرایی جهت کاهش خطر آلودگی در شبکه ی توزیع آب.

به سفارش:
آب و فاضلاب مشهد

گروه اجرایی:
گروه آب و محیط زیست شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد

سال اجرا:
1398

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir