تولید بلوک از لجن تصفیه خانه فاضلاب واحد آبکاری

🔴 یکی از اصلی ترین چالش های موجود در تصفیه فاضلاب (به ویژه فاضلاب های صنعتی)، مدیریت لجن حاصل از فرآیند های تصفیه می باشد.

🔻 با توجه به اهمیت مبحث بازیافت بر محیط زیست، اقتصاد و جایگاه جهانی آن، لازم به نظر میرسد تا این امر در یک برنامه ریزی مدون عملیاتی گردیده و باعث ایجاد درآمدهای اقتصادی پس از بهره برداری و نیز مدیریت مناسب پسماندها و حفظ محیط زیست گردد.

🔸 استراتژی های کلی مدیریت لجن تصفیه خانه موجود:

1- حذف فلزات سنگین در فرآیند تصفیه و جلوگیری از ورود فلزات به ماتریکس لجن (جذب سطحی، روش های بیولوژیکی بی هوازی و …).

2-  هضم لجن ایجاد شده (بعد از فیلترپرس) و جداسازی فلزات از آن (فرآیند های الکتروشیمیایی).

3-  استفاده از لجن در تولید بلوک های ساختمانی.

مدیر پروژه: مهندس رضایی مقدم

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir