دیوار نصب سریع (سیل بند)

دیوار نصب سریع (سیل بند) شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا

این سامانه شامل شبکه ای از سلول های به هم پیوسته است و باتوجه به ساختار موثر و اقتصادی که دارد قابلیت نصب در انواع مختلف پیکره بندی ها با کاربردهای متناسب با تهدیدهای گوناگون را داراست.

علاوه بر این این سامانه قابل بازیابی مجدد میباشد و با بازشدن قسمت خروجی، مواد پر شده با استفاده از دست و تجهیزات مناسب خارج میگردد.

اجزای اصلی سامانه دیوار نصب سریع (سیل بند) شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا:

مزیت های دیوار نصب سریع شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا:

سیل بند
دیوار نصب سریع
دیوار سریع الاحداث

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir