سامانه کلرزنی اقماری در شبکه آب شهری

در یک تقسیم بندی کلی، روش های ضدعفونی آب آشامیدنی به دو دسته ی سنتی و اقماری تقسیم می گردند. در روش ضدعفونی سنتی یا متداول، کلر از نقطه ی ثابتی که معمولا آخرین نقطه ی تصفیه خانه یا داخل مخزن و یا در خروجی چاه ها می باشد؛ به داخل شبکه ی توزیع آب آشامیدنی تزریق می گردد. بررسی گزارشات اتفاقات شبکه در نقاط مختلف جهان نشان می دهد که در روش سنتی غلظت کلر در نقاط ابتدایی شبکه بیش از حد مجاز بوده که این امر پتانسیل تولید طعم و بو در آب را به شدت افزایش داده و متعاقبا منجر به نارضایتی مشترکین می گردد. از طرفی ارزیابی واحد های کنترل کیفیت آب دلالت بر آن دارد که در این روش به دلیل زوال توده و جداره ای کلر در بسیاری از نقاط شبکه میزان کلر آزاد باقی مانده کمتر از حد مجاز بوده و احتمال انتشار آلودگی های میکروبی افزایش می یابد. با توجه به مسائل مذکور و ریسک بالای روش ضدعفونی سنتی، محققین در سال های اخیر به دنبال روش هایی بوده اند که محدوده غلظت مجاز باقیمانده های کلر را در تمام نقاط شبکه تامین نموده و خطر آلودگی شبکه را به حداقل رسانند. یکی از روش های ارائه شده، روش ضدعفونی اقماری است که به عنوان یک راهکار عملیاتی ارائه گردیده است. ضد عفونی اقماری روشی است که در طی آن مقدار مشخصی از ماده ضد عفونی کننده در نقاط مشخصی به شبکه ی توزیع آب آشامیدنی تزریق می گردد. هدف از این روش ایجاد غلظت مناسبی از ماده ی ضد عفونی کننده در کلیه ی نقاط شبکه است.

 • بهینه سازی مصرف کلر در شبکه آب شهری.
 • کاهش تولید ترکیبات سرطان زا 5AAs و THMs.
 • کاهش میزان اعتراضات کیفی آب در مدیریت شبکه.
 • پیاده سازی سافت سنسوری جهت طراحی و کنترل کیفی شبکه.

مدیر پروژه:
مهندس محمد غیبی

گروه اجرایی:
گروه آب و محیط زیست شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir