سیاهه انتشار آلودگی هوا

امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از اثرات مخرب صنعتی شدن شهر ها و پیشرفت های تکنولوژی به شمار می رود. در دهه های اخیر نیاز اقتصادی کشورهای در حال توسعه به فرآیند های تولیدی، منجر به تشدید انتشار آلاینده ها گردیده است. بروز آلودگی هوا در مناطق پر جمعیت شهری با حوادث ناگوار و تلخی در نیمه ی دوم قرن 20 میلادی در آمریکا و اروپا همراه بوده است. نتایج مطالعات سری زمانی در اوایل دهه 90 در نقاط مختلف جهان نشان داده است که حتی در غلظت های پایین آلودگی هوا  به دلیل پوشش وسیعی از جمعیت در معرض خطر و حساس بودن گروه های خاصی از جامعه، بار بیماری منتسب به پدیده آلودگی هوا بسیار زیاد می باشد. مرور تاریخی بروز صدمات و خسارات حاصل از آلودگی های هوا در شهرهای مختلف جهان بسیار گویاست که افزایش این آلودگی ها می تواند منجر به فجایع جبران ناپذیری گردد.

در این مدل می توان با استفاده از مطالعات میدانی مبتنی بر آزمایشات عملی، پایش های آماری و تحلیل های محاسبات نرم (پیش بینی های عددی)  به بررسی سیاهه انتشار آلودگی هوا پرداخت.

 • تعیین آلاینده های مسئول انتشار آلودگی هوا.
 • تحلیل چگونگی انتشار سیاهه آلودگی هوا.
 • ایجاد دید مدیریتی مبتنی بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی در سطح شهر ها.
 • سلول بندی محیط های شهری از نظر انتشار آلودگی هوا.
 • سناریو سازی های مدیریتی جهت کاهش آسیب های حاصل از پراکنش آلودگی هوا.

** این پروژه به صورت مشترک بین شرکت دانش بنیان زیست پردازش و دانشگاه فردوسی مشهد در کلانشهر کرمانشاه در حال اجرا می باشد.

مدیر پروژه:
مهندس غلامی

گروه اجرایی:
گروه آب و محیط زیست شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد

سال اجرا:
1398

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir