طراحی و ساخت سامانه حذف آرسنیک مبتنی بر روش جذب سطحی

بازدید از مراحل ساخت سامانه حذف آرسنیک

بازدید جناب آقای مهندس صدقیان مدیر محترم دفتر انرژی و سیستم های کنترل آب و فاضلاب مشهد و جناب آقای مهندس سالمی مدیر محترم بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب آب و فاضلاب استان خراسان رضوی از سامانه حذف آرسنیک شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir