مدل مفهومی هتل سبز

شرکت زیست پردازش آریا با کمک متخصصان در مورد ایجاد مدل های مفهومی در زمینه پیاده سازی استراتژیک هتل سبز فعالیت میکند.

این برنامه ها شامل برنامه های دوستدار محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست است و کاهش هزینه های عملیاتی را منجر میشود. بخشی از برنامه های هم راستا با محیط زیست که در این پروژه تدوین شده است به شرح زیر است:

 • حفاظت از منابع آبی
 • بازیافت
 • ذخیره انرژی
 • کاهش گاز های گلخانه ای
 • کاهش در استفاده از مواد سمی
 • سلامت کارکنان و مشتریان
 • ایجاد فضای روانی مثبت

مدیر پروژه:
سید مجتبی وزیری

گروه اجرایی:
گروه آب و محیط زیست شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا

سال اجرا:
1398

  معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان زیست پردازش آریا با حضور جمعی از نخبگان رشته های مختلف در استان خراسان رضوی تشکیل یافته است. خط مشی این مجموعه علمی انجام تحقیقات، مطالعات عملی و اجرا در زمینه پروژه های بین رشته ای می باشد.

  آدرس

  مشهد، پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

  تلفن

  5737 708 915 98+

  ایمیل

  info@zistpardazesh.ir